Kalendarz pylenia roślin

Znajomość okresów pylenia roślin jest podstawą dla każdego alergika. Przydatne jest to m.in. w planowaniu podróży. Określone rośliny charakteryzują się bowiem różną sezonowością pylenia. Uzależnione jest to także od warunków klimatycznych.

 

Miesiącem wolnym od wszelkich pyleń jest wyłącznie styczeń. Wówczas alergicy nie muszą obawiać się żadnych pyłków w powietrzu. Pierwsze pylenia rozpoczynają się jednak już w lutym i dotyczą leszczyny i olszy. Początkowo ich stężenie jest niskie. W przypadku olszy, maksimum stężenia przypada na miesiąc marzec.

 

W kwietniu zaczyna pylić brzoza. Obecność pyłków w powietrzu powoduje m.in. alergiczne zapalenie spojówek Kwiecień to także moment pylenia topoli oraz dębu. W maju, czerwcu oraz lipcu rozpoczyna się pylenie traw i chwastów. W zależności od danego miesiąca, powietrze może być w różnym stopniu nasycone pyłkami roślin. Niektóre przez cały okres pylenia, wykazują niskie stężenie. Zależy do jednak od konkretnego regionu w kraju. Zazwyczaj w przypadku małej ilości pyłków w powietrzu, nie powstają żadne objawy.

 

Kalendarz pylenia roślin umożliwia ograniczanie przebywania w miejscu, w którym występują znaczne stężenia pyłków w powietrzu. Dzięki temu można zapobiegać niepożądanym reakcjom alergicznym.

 

Adartrel cena